Faculty

...
Dr Carolina Haylock Loor

Honduras

...
Dr Brendan Carvalho

USA

...
Dr Eleni Moka

Greece

...
Dr Arno Nierich

Netherlands

Info
...
Dr Nancy Abdelrehman

Africa

...
Dr Suwimon Tangwiwat

Thailand

...
Dr Pal Sivalingam

Australia

Info
...
Dr. Senthil Kumaran

UK

...
Dr. Navneet Sinha

Australia

...
Dr. Prit Anand Singh

Singapore

...
Dr Harsha Shanthanna

USA

Info
...
Dr Ashok Kumar Jayaraj

Australia

Info
...
Dr Janardhan Baliga

Singapore

...
Dr Karunakaran Ramasamy

Qatar

...
Dr Bo Gottschau

Denmark

...
Dr Dahlia Arancel

Philippines

...
Dr KS Marudhachalam

Australia

... ...
Workshop 1

Topic : Nerve Blocks:
USG & PNS
Course Director:
Dr J Balavenkat & Dr Suwimon Tangwiwat

... ...
Workshop 2

Topic : Perioperative POCUS
Course Directors:
Dr Amit Dixit & Dr Vinayak Desurkar, Pune & Team

...
Workshop 3

Topic : TIVA & TCI
Course Directors:
Dr Tushar Choksi

...
Workshop 4

Topic : High Risk Obstetrics
Course Directors:
Dr Sunil Pandya & Team

...
Workshop 5

Topic : Research Methodology
Course Director:
Dr J V Divatia & Team

...
Workshop 6

Topic : Peri-operative Physician Series
Course Director:
Dr Senthilkumaran & Team

...
Workshop 7

Topic : SIMULATION WORKSHOP
Course Director:
Dr Vaibhavi Uphadhye

...
Workshop 8

Topic : How to Make an Impactful Presentation
Course Director:
Mr Pradeep Yuvaraj

...
Dr. J. V. Divatia

Mumbai

...
Prof. Goverdhan Dutt Puri

Chandigarh

...
Dr. Sunanda Gupta

Udaipur

...
Dr. Ramesh

Chennai

...
Dr. Chakara Rao

Kakinada

...
Dr. Jayashree Sood

New Delhi

...
Dr. Kameshwara Rao

Andhra Pradesh

...
Dr. Harsoor

Bangalore

...
Dr. Bala Bhaskar

Belgaum

...
Dr. Anju Grewal

Ludhiana

...
Dr. Hemant Shinde

Mumbai

...
Dr. Kuchela Babu

Andhra Pradesh

...
Dr. K. Balakrishnan

Chennai

...
Dr. Vinayak Desurkar

Pune

...
Dr. TVS Gopal

Hyderabad

...
Dr. Vandana Mangal

Jaipur

...
Dr. Ekta Rai

Vellore

...
Dr. Venkatagiri

Kasargod

...
Dr. Sunil Pandya

Hyderabad

...
Dr. Naman Shastri

Ahemdabad

...
Dr. Sudhakar Koppad

Bangalore

...
Dr. Satish Kulkarni

Mumbai

...
Dr. Subramanyam Mahankali

Bangalore

...
Dr. Amit Shah

Vadodara

...
Dr. Murali Thondebhavi

Bangalore

...
Dr. Sandeep Diwan

Pune

...
Dr Sheila Nainan Myatra

Mumbai

...
Dr. Vrushali Ponde

Mumbai

...
Dr. Tushar Choksi

Baroda

...
Dr. Tanmoy Das

Kolkatta

...
Dr. Rakesh Garg

New Delhi

Info
...
Dr. Shishir Chandrasekar

Bangalore

...
Dr. Vijay Shetty

Mumbai

...
Dr. Ranjith Karthikeyan

Chennai

...
Dr. Jagruti S Desai

Navsari

...
Dr. Javed Khan

Indore

...
Dr. Siva Shanmugam

Pondicherry

...
Dr. Amit Dixit

Pune

...
Dr. Vaibhavi Upadhye

Pune

...
Dr. Kapil Gupta

New Delhi

Info
...
Dr. Amjad Maniar

Bangalore

...
Dr. Hitendra Mahajan

Nashik

...
Dr. Swagata Tripathy

Bhuvaneshwar

...
Dr. Ritesh Roy

Bhubnaeswar

...
Dr. Nilesh Naphade

Ratnagiri

...
Dr. Mohammed Azam Danish

Bangalore

...
Dr. Shivakumar M

Bangalore

...
Dr. Sudheesh K

Bangalore

...
Dr. Archana Areti

Pondicherry

...
Dr. Vidhi Alok Gajjar

Ahmedabad

...
Dr. Maitreye Kulkarni

Pune

...
Dr. Arunangshu Chakraborty

Kolkata

Info
...
Dr. Ketan S Parikh

Mumbai

...
Dr. Dheeraj Masapu

Bangalore

...
Dr. G L Ravindra

Shimogga

...
Dr. T.A. Patil

Bangalore

...
Dr. Anjum. S. Khan Joad

Jaipur

...
Dr. Vibhavari Naik

Hyderabad

...
Dr. Upma Batra

New Delhi

...
Dr. Sachin Arbhi

Pune

...
Dr. Deepak Borde

Pune

...
Dr. Anju Gupta

Delhi

...
Dr. Divesh Arora

Faridabad

Info
...
Dr. Shailesh Mulgaonkar

Mumbai

...
Dr. Jithendra

Cochin

...
Dr. G Venkateshwaran

Coimbatore

...
Dr. Ujwal Raj

Mumbai

...
Dr. Somita Christopher

Hyderabad

...
Dr Amrita Rath

Varanasi

Info
...
Dr. Surekha Shinde

Pune

...
Dr. Amrutha Datye

Sangli

...
Dr Sajeesh

...
Dr Anshu Gupta

...
Dr Kajal Jain

...
Dr Sheeba Nambiar

...
Dr Manokanth Madapu

...
Dr Sohan Solanki

...
Dr Pradeep Dongre

...
Dr Jeson Doctor

...
Dr Rijuta Kashyapi

...
Dr Kalyani Patil

...
Dr Sheetal Dixit

...
Dr Baljit Singh

...
Dr Kiran Sandhu

...
Dr Sachin George

...
Dr Nandini Dave

...
Dr Syed Moeid

Info
...
Dr Saikat Sengupta

...
Dr Santosh Kumar Ambli

...
Dr. Kumaraswamy

Bangalore

...
Dr. Rupinder Singh

Ludhiana

...
Dr. Kalpana Shah

Mumbai

...
Dr. Jayanti Bhate

Mumbai

...
Dr Hema Sriram

Mumbai

...
Dr Avneesh Khare

Udaipur

...
Dr Harshal Wagh